خدمات ویژه بیمارستان

بخش ويژه:

بخش V I P :

مشاهده جزییات

آزمايشگاه:

آزمايشگاه

مشاهده جزییات

الكترو آنسفالوگرافي :

الكترو آنسفالوگرافي

مشاهده جزییات

با پزشکان ما آشنا شوید

با پزشکان ما آشنا شوید

نحوه پذیرش بیمار

مراجعین محترم برای تعیین وقت می توانند ...

پذیرش به طور حضوری

تلفن: 44723330 (پنج خط)

تماس با ما

آخرین اخبار